Avbestillingsregler

For enkeltpersoner:*

  • Dersom avbestillingen skjer innen 1 uke før ankomst, belastes ikke gjesten.
  • Dersom avbestilling skjer innen 3 dager før ankomst, belastes gjesten 50 % av bestilt opphold.
  • Skjer avbestillingen senere enn 3 dager før ankomst, eller om gjesten uteblir uten avbestilling, belastes gjesten hele beløpet av bestilt opphold.

* Skyldes avbestillingen dårlig værforhold i fjellet, gjelder fortsatt avbestillingsreglene, men gjesten får "tilgodelapp" på innbetalt beløp som kan benyttes på senere tidspunkt i inneværende sesong.

For grupper:

  • Dersom avbestilling skjer innen 4 uker før ankomst, belastes ikke gjesten.
  • Dersom avbestilling skjer innen 2 uker før ankomst, belastes gjesten 50% av prisen for bestilt opphold.
  • Skjer avbestillingen senere enn 2 uker før ankomst,belastes gjesten 75 % av prisen for bestilt opphold.
  • Skjer avbestilling senere enn 1 uke før ankomst, eller gjesten uteblir uten avbestilling, belastes full pris.